SALE
NEW

หมุน inverted pendulum First order circumferential inverted pendulum PID อิเล็กทรอนิกส์วงจรการออกแบบแหล่งจ่ายไฟ-ใน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม จาก ของเล่นและงานอดิเรก บน

Scroll to product details, material & care and sizing

$ 99.00

Add to cart Add to wishlist

  • วัสดุ : โลหะ
  • การใช้ : ยานพาหนะและของเล่นควบคุมระยะไกล